Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Toolkit regionale VTV
Projectorganisatie en inhoudelijke uitvoering
Voorbeelden

Voorbeeld regionale volksgezondheidsrapportage

Regionale volksgezondheidsrapportage Afgeronde regionale VTV's

Regionale volksgezondheidsrapportage

Regionale volksgezondheidsrapportage meestal gemaakt door GGD

De verantwoordelijkheid voor de epidemiologische analyse voor analyse voor de lokale nota gezondheidsbeleid de wordt door een gemeente meestal neergelegd bij de GGD. De GGD kan deze opdracht zelf uitvoeren en hiervoor een rapportage maken maar kan ook in samenwerking met het RIVM een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) maken.

Concept regionale VTV door twee GGD’en en RIVM ontwikkeld

GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant hebben samen met het RIVM het concept van de regionale VTV ontwikkeld. Hierbij is de opgedane kennis en ervaring van het maken van een landelijke VTV gebruikt. De naam regionale VTV is een beschermde naam en mag alleen met toestemming van het RIVM gebruikt worden. Uit de ervaring tot nu toe is, door de samenwerking met het RIVM, die toestemming een formaliteit gebleken.

Doel en concept regionale VTV en nationale VTV hetzelfde

Het doel (wetenschappelijk onderbouwde bouwstenen aanleveren voor het lokale volksgezondheidsbeleid) en het concept (integratie van beschikbare data, informatie en kennis aan de hand van het bekende conceptuele model) zijn bij een regionale VTV hetzelfde als bij de landelijke VTV. Met een regionale VTV krijgen de beleidsmakers op lokaal niveau een beter integratief beeld van de gezondheidstoestand van de lokale bevolking. Het gaat hierbij niet alleen om het geven van cijfers per gemeente maar zeker ook om de interpretatie van die cijfers en de vertaling ervan in gemeentelijke kernboodschappen.

De drie onderdelen van een regionale VTV

Een regionale VTV zoals is ontwikkeld in twee GGD-regio’s (Hart voor Brabant en West Brabant) bestond in principe uit drie onderdelen:

 1. Regionaal rapport met een integrale beschrijving van de volksgezondheid (gezondheidstoestand, determinanten, preventie en zorg) van de GGD-regio op hoofdlijnen volgens het conceptuele model van de nationale VTV, waarbij vergelijkingen gemaakt worden van de regio met Nederland, met andere regio’s en tussen de gemeenten in de regio en waarbij indien mogelijk trends in het verleden en toekomstige ontwikkelingen worden beschreven.
 2. Rapport per gemeente met de belangrijkste gezondheidsproblemen, de belangrijkste oorzaken van ongezondheid, het huidige beleid in de betreffende gemeente en de mogelijkheden voor verbetering en interventies.
 3. Regionaal Kompas: een website waarop de grootte van specifieke gezondheidsproblemen (diabetes, roken, et cetera) wordt aangegeven op regionaal en nationaal niveau, en waarop gezocht kan worden naar mogelijkheden voor passend beleid en beschikbare interventies. Zie ook Icoon: URL transparantRegionaalkompas.nl.

In principe bestaat een regionale VTV uit deze drie onderdelen. In overleg met het RIVM kan daarvan afgeweken worden. Het gebeurt ook steeds vaker dat delen van de informatie via websites wordt gepresenteerd en niet in rapporten. Maar er moet wel aan het doel voldaan worden: op lokaal niveau een integratief beeld geven van de gezondheidstoestand en de vertaling ervan in gemeentelijke kernboodschappen.

Uitgangspunten van een regionale VTV

 • De GGD is mede-uitvoerende en gemeente medeopdrachtgever voor een regionale VTV.
 • Een regionale VTV is de regionale equivalent van de nationale VTV, daarom is een regionale VTV een product dat verbonden is aan de regionale equivalent van het RIVM, de GGD. Dat betekent dat de GGD mede-uitvoerende is. Naast de GGD kunnen ook andere partijen meewerken aan een regionale VTV (zoals Icoon: URL transparantSCOOP in Zeeland).
 • Aangezien een regionale VTV gebruikt wordt voor de lokale nota volksgezondheid zullen de gemeenten in de regio betrokken moeten zijn bij de totstandkoming van een regionale VTV.
 • De eisen die het RIVM aan een regionale VTV stelt betreffen de inhoudelijke kwaliteit en vormgeving. In de offertefase van het project worden hierover afspraken gemaakt en er zijn hiervoor ook richtlijnen opgesteld.

RIVM ondersteunt de GGD

Het RIVM ondersteunt de GGD bij de productie van een regionale VTV. In het verleden zijn de inspanningen en daarmee de kosten van het RIVM steeds minder geworden. Het idee is dat het RIVM vooral ondersteunt in die zaken waarbij het RIVM ook echte meerwaarde heeft. Dat zijn de volgende punten:

 • Kennis en ervaring: meelezen en commentaar geven op inhoudelijke stukken.
 • Aanleveren van gegevens en kaarten uit de Nationale Atlas Volksgezondheid.
 • Bijdrage leveren aan het formuleren van de kernboodschappen.

Op een aantal punten kan het RIVM meewerken maar dat kan de GGD ook voornamelijk zelf doen waarbij het RIVM af en toe meekijkt. Dan gaat het vooral om:

 • Uitvoeren van analyses (vooral prognoses).
 • Maken van de figuren en regionale/gemeentelijke kaarten.
 • Eindredactie (daarvoor zijn ook richtlijnen, zie redactierichtlijnen).
 • Opmaak en drukwerk van de rapporten.

Vragen?

Wil je meer weten over een regionale VTV of over de mogelijkheden van samenwerking of ondersteuning dan kun je altijd contact opnemen met het RIVM. Dat kan ook door een email te sturen naar toolkitVTV@rivm.nl.

Naar boven


Afgeronde regionale VTV's

GGD-regio's met een afgeronde regionale VTV

 

Figuur 1: Overzicht van de GGD-regio's die een regionale VTV hebben gemaakt.

Stand van zaken regionale VTV

Naar boven

Toolkit regionale VTV, versie 4.10, 16 februari 2015
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.